Regler kring att köpa cigarrer i Sverige

19 juni 2023
wsn tutorial

I Sverige är handel med tobaksprodukter, inklusive cigarrer, strikt reglerad och styrs av ett antal lagar och bestämmelser. Detta är nödvändigt för att minska tobaksrelaterade sjukdomar och försäkra att produkterna inte hamnar i händerna på minderåriga. Vi ska här diskutera reglerna runt att köpa cigarrer i Sverige.

Krav och restriktioner för cigarrköpare

För att köpa cigarrer i Sverige måste du vara minst 18 år gammal. Denna lag infördes för att förhindra att ungdomar kommer i kontakt med tobak. Dessutom får tobaksförsäljare inte sälja tobaksprodukter till någon som de misstänker är under 18 år eller tänker ge tobaken till någon som är det. Tobaksförsäljare som inte följer dessa regler kan få böter eller fängelse i upp till ett år.

I enlighet med EU:s Tobaksproduktdirektiv är det också olagligt att marknadsföra cigarrer och andra tobaksprodukter. Detta innebär att cigarrer inte får ha framträdande märkesnamn eller logotyper, och de måste bära hälsningsvarningar och bildvarningar som täcker 65% av paketets framsida och baksida.

Cigarr i Göteborg

Köp av cigarrer Online och internationella Köp

Vad gäller onlineköp av cigarrer, är det en något mer komplicerad situation. Enligt svensk lag är det olagligt för företag att sälja tobaksprodukter på distans, inklusive internetförsäljning. Detta gäller även för företag baserade i andra EU-länder. Men individuella konsumenter kan fortfarande köpa cigarrer från internationella webbplatser för personligt bruk.

Internationella köp kommer dock med sina egna regler. När man beställer cigarrer från en icke-EU-nation till Sverige, gäller den svenska tobaksskatten. Om beställningen överstiger ett visst värde kan tull och moms också tillkomma.

Sammanfattningsvis, reglerna för att köpa cigarrer i Sverige är ganska strikta och syftar till att skydda folkhälsan. Det är viktigt för alla konsumenter och försäljare att vara medvetna om dessa regler för att förhindra eventuella rättsliga påföljder. I denna strävan mot en hälsosammare nation har tobaksreglerna spelat en central roll.

Var man kan köpa cigarrer i Sverige

Cigarrer kan köpas i Sverige på ett antal ställen. Traditionellt kan du hitta dem i specialiserade tobaksaffärer på snus och cigarrbutiker som snus2butik, Brobergs, Cigarrhyllan och Snusfabriken. Många av dessa butiker har kunnig personal som kan erbjuda rådgivning och rekommendationer. Utöver dessa specialbutiker, finns cigarrer tillgängliga i vissa livsmedelsbutiker, bensinstationer och kiosker. För de som reser, erbjuder duty-free butiker på flygplatser också cigarrer. Observera att alla som köper cigarrer måste vara minst 18 år enligt svensk lag.

Fler nyheter